ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ( PEDODONTİ )

Pedodonti (Pediatrik Dişhekimliği); tanım olarak bebeklerin, çocukların ve özel ilgi gerektiren bireylerin ağız ve diş sağlığı sorunları ile uğraşan dişhekimliğinin bir dalıdır. Pedodonti dişhekimliğinin yaşa bağlı olan tek dalıdır.

  • Pedodonti yaş ile sınırlandırılmıştır fakat pedodontistler çocukların tedavi ihtiyacına göre periodontal tedavi, dolgu ve diş çekimi gibi tüm dişhekimliği tedavilerini yapabilmektedir.
  • Pedodontistler çocukların ilk karşılaştıkları diş hekimleridir. Bebeklikten genç erişkinliğe kadar geçen süre içersinde tüm ağız-diş sağlığı sorunları ve koruyucu tedavileri pedodontistler tarafından yapılmaktadır.
  • Pedodontistler ayrıca özel ilgi gerektiren; engelliler, kronik hastalığa sahip çocukların da ağız ve diş sağlığı sorunlarını çözmeye yönelik bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

Tıpkı çocuk doktorları gibi çocuk diş hekimleri (Pedodontistler) de çocuklardaki ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümü için uğraşırlar. Pedodontistler çocuklardaki ağız-diş sağlığı sorunlarının çözümüne ek olarak; koruyucu diş hekimliği uygulamaları, çocuklarla iletişim kurma, diş hekimi korkusunun yenilmesine yönelik pozitif davranış yönlendirmesi ve diğer teknikler üzerine diş hekimliği eğitimine ek olarak uzmanlık eğitimi almışlardır. Pedodontistler çocuğunuzun ağız ve diş sağlığı gelişimini bebeklikten ergenlik çağına kadar geçen süre içersinde kontrol edip kayıtlarını tutarak sağlıklı gelişmelerini sağlarlar. Birçoklarına göre çocuklar küçük erişkinlerdir. Fakat bizce çocukların duygusal ve fiziksel durumları erişkinlerden tamamen faklıdır. Eğer çocuğunuz diş hekiminden korkuyor veya diş tedavilerine karşı endişe ile yaklaşıyor ise bunun mutlaka bir sebebi vardır. Sizlerden duymuş olduğu kötü tecrübeler, arkadaşlarının anlattıkları veya daha önce kendisinin yaşamış olduğu olumsuz anılar bu korkuların oluşmasında önemli rol oynarlar. Mesela sizinle beraber gitmiş olduğu normal bir diş hekimi muayenehanesindeki dekorasyon, personelin davranışı ve aletler çocukların diş hekimleri hakkındaki düşüncelerini olumsuz etkileyebilir.  

İlk Diş Hekimi Ziyareti

Çocuğunuzun ilk diş hekimi ziyareti genellikle bir tanışma şeklinde olmaktadır. Çocuğunuzun ilk muayenesinde herhangi bir tedavi yapılmaz, sadece ağız ve diş muayenesi yapılır ve ağız hijyeni ve beslenme ile ilgili bilgiler verilir. Bizce çok önemli olan “Pedodontist-Çocuk-Aile” den oluşan pedodontik üçgenin ilk basamağı bu seansta atılır. Daha sonra en son teknolojiler kullanılarak röntgen çekimi, çürük aktivite testleri gibi yardımcı dental tetkikler yapılarak, çocuğunuzun diş hekimliği açısından mevcut durumu ve ihtiyaçları tespit edilir, bir sonraki seansta yapılacak işlemler konusunda aile ve çocuk bilgilendirilir.

 Çocuğunuzun diş tedavisi

Genellikle bir çok diş hekimi hastaları diş koltuğuna oturduğunda sadece onların şikayetlerine ve dişlerine konsantre olurlar. Halbuki biz pedodontistler için en önemli kriter diş değil, çocuğun kendisidir. Çünkü biliriz ki diş hekimi korkusu olmayan bir çocuk zaten dişlerini kolaylıkla tedavi ettirecektir. Bu sebepten dolayı çoğunlukla ilk birkaç seans çocuğunuzun diş hekimi korkusu mevcutsa hiçbir tedavi yapılmadan sadece çocuğun bu korkusunu yenmeye yönelik konuşmalar ve alıştırmalar yaparız. Genellikle yaşları çok küçük çocuklar haricinde, ailelerin tedavi odasına çocukları ile birlikte girmelerini tercih etmiyoruz. Çünkü çoğu zaman aileler kendi korku ve endişelerini çocuklarına yansıtmakta ve çocuğun tedavi odasındaki pozitif davranışlarını olumsuz etkilemektedirler. Ailelerin endişelerini ve kaygılarını anlıyoruz fakat tecrübelerimiz ve daha önce yapılmış çalışmalar çocukların tedavi odasında yalnız kaldığı durumlarda diş hekimi ile olan kooperasyonunu olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Unutmayın ki pedodontist-çocuk ilişkisi ne kadar iyi olursa yapılacak tedaviler de o kadar başarılı olacaktır.

Pedodontistler çocukların diş tedavisi öncesi ve tedavi esnasında nasıl sakinleştirileceği ve rahatlatılacağı konusunda özel eğitim almışlardır. Ayrıca pedodontistlerin mevcut klinik ortamları, tarzları ve yardımcı personeli de tamamen çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla çocuklar pedodontistlerin kliniklerinde kendilerini çok daha rahat ve güvende hissederler. Dental işlemler öncesinde pedodontist çocuğunuza ‘Anlat-Göster-Uygula’ tekniği ile yapılacak işlemleri teker teker anlatır, çocuğunuza aletleri tanıtırken başka nesnelerle özdeşleştirerek çocuğunuzun onlardan korkmamasını sağlarlar. Tedavi sırasında çocukla Pedodontist arasında sürekli iletişim devam eder, çocuğun olumlu davranışları Pedodontist tarafından derhal olumlu cümleler kullanılarak ödüllendirilir, bu da çocuğun motivasyonunu pozitif yönde artırır. Eğer çocuğunuz tedavi esnasında uyum sorunu gösterirse, ses kontrolü, desensitizasyon gibi diğer kooperasyon yöntemleri kullanılarak tedaviye devam edilmeye çalışılır. Eğer hiçbir yöntem işe yaramıyor ise o zaman sedasyon veya genel anestezi düşünülebilir.

Bilinçli Sedasyon

Bilinçli sedasyon çocuğun diş tedavileri sırasında daha uyumlu ve rahat olmasını sağlayan bir davranış yönlendirmesi tekniğidir. Tüm diğer yöntemler denendiği halde hala diş tedavilerinden korkan veya bir seansta birden fazla işlemin yapılması gereken çocuklarda ve engelli çocuklarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Neden bilinçli sedasyon kullanıyoruz, çünkü çocuğun bilinci açık olduğu sürece dediklerimizi anlayabilir ve bize yardımcı olabilmektedir. Sedasyon uygun klinik şartlarında ve deneyimli hekimler tarafından yapıldığında oldukça güvenilir bir yöntemdir. Sedasyon öncesi ve sonrası yapılması ve yapılmaması gereken tüm işlemleri doktorunuz size anlatacaktır.

Fluorid

Fluorid (Fluor) birçok besinde doğal olarak bulunan bir elementtir. Fluorun ağız ortamında uygun konsantrasyonda ve sürekli bulunması durumunda diş çürüğü oluşumunu önlediği yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Özellikle başlangıç halindeki çürüklerde (beyaz renkli diş çürükleri) diş minesinde remineralizasyona sebep olarak hasar görmüş diş dokusunun güçlenmesine ve dolayısıyla da çürüğün önlenmesine sebep olmaktadır. Günümüzde dengeli beslenme, ağız hijyeninin Fluorid ihtiva eden diş macunları, ağız gargaraları ile desteklenmesi ve Fissür Örtücü uygulamaları ile çocuklarda diş çürüklerinden korunma artık mümkündür. Bunlara ek olarak çocuklarda her 3 veya 6 ayda bir ancak diş hekimleri tarafından uygulanan topikal Fluorid uygulamaları ile diş çürüklerinden çocukların tüm hayatları boyunca korunmaları mümkündür.

UA-44302006-1